Όροι Χρήσης και Αποποίηση Ευθύνης


Όροι και προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας «aggelies24.gr» αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς, στο σύνολό τους. Το παρόν κείμενο όσον αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και στην πολιτική προστασίας απορρήτου - προσωπικών δεδομένων και χρήσης cookies μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών - χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Γενικοί κανόνες

• Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση της ίδιας αγγελίας πολλαπλές φορές.

• Ο τίτλος και το κείμενο της αγγελίας θα πρέπει να περιγράφει το συγκεκριμένο αντικείμενο / προϊόν και να μην έχει ως στόχο την παραπληροφόρηση.

• Απαγορεύεται οι αγγελίες να αναφέρονται σε παράνομα προϊόντα / αντικείμενα / υπηρεσίες όπως πχ πειρατικά αντίγραφα ή παράνομες ουσίες.

• Επίσης δεν είναι επιτρεπτό οι αγγελίες να περιέχουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, ρατσιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό ή μη ρεαλιστικό.

• Η κάθε αγγελία θα πρέπει να ανήκει στην σωστή κατηγορία. Απαγορεύεται εντός μιας αγγελίας να αναφερόμαστε σε πολλαπλά αντικείμενα ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στην ίδια κατηγορία.

Πληροφορίες και αποποίηση ευθυνών

Ο διαχειριστής του site «aggelies24.gr» καθώς και τρίτα πρόσωπα που συμβάλουν στην παροχή πληροφοριών από και προς τον κόμβο, δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση ευθύνες για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης του ιστοτόπου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη και μόνο. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου διατίθενται στον επισκέπτη αυστηρά και μόνο για προσωπική του χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του διαχειριστή του «aggelies24.gr».

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη και καμία ευθύνη δε φέρεται για την ακρίβεια, πληρότητα, την επικαιρότητα και την αυθεντικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής του site δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται σε ιούς, λάθη ή παραλείψεις των Πληροφοριών, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά οφείλεται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους μας. Ο διαχειριστής του site δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω μη καταλληλότητας, ενημέρωσης ή ακρίβειας του ιστοτόπου ή των Πληροφοριών.

Επιπλέον, ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Όροι χρήσης των εφαρμογών του ιστότοπου

Απαγορεύεται η κοινοποίηση μηνυμάτων, πληροφοριών με προσβλητικό, ανήθικο ή ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο χρήστης θα διώκεται ποινικά.

Η ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του «aggelies24.gr» μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Ο διαχειριστής του ιστοτόπου διατηρεί απόλυτα το δικαίωμα να διακόψει την προβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων χωρίς την υποχρέωση της αναφοράς του λόγου της διακοπής.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του παρόχου, πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση (ημερομηνία, ώρα, εμφανισμένες σελίδες) αποθηκεύονται στο διακομιστή. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Κοινοποίηση σε τρίτους για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς δεν γίνονται. Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. η επικοινωνία με e-mail) μπορούν να έχουν κενά ασφαλείας.

Πλήρης προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους δεν είναι δυνατή. Η εμπιστευτικότητα όσον αφορά τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων είναι εγγυημένη μόνο υπό τον παραπάνω περιορισμό. Ειδικότερα, οποιαδήποτε κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μέσω του Διαδίκτυου θα γίνουν μόνο, εφόσον δεν έχουν επηρεαστεί δικαιώματα τρίτων. Εκτός αν ο τρίτος έχει γνώση αυτών των κινδύνων για την ασφάλεια και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Από την πλευρά του ο πάροχος της σελίδας δεν ενέχει ευθύνη εάν τα κενά της ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα συνακόλουθες ζημίες και δεν υπάρχει δικαίωμα ασφαλιστικού περιορισμού.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή θα γίνεται θεμιτά και νόμιμα για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας / διαχειριστή όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από το νόμο) και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό και προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη - χρήστη στην ιστοσελίδα γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων και οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών - μελών για τους παρακάτω γενικούς λόγους:

• την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών - χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των επισκεπτών - χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας μας.

• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών.

Διόρθωση - διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας δίνει το δικαίωμα στους χρήστες - μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Cookies

Tο site aggelies24.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία "cookies" κυρίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ή και στατιστικούς λόγους προκειμένου να προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας μέσω του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να σας αναγνωρίζει κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο. Με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία των cookies βελτιώνει το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον του ιστοτόπου και το προσαρμόζει στις ανάγκες σας. Τα cookies του ιστοτόπου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας παραμένουν σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά από την πρώτη σας επίσκεψη στο ιστοτόπο.

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από αυτόν το ιστοτόπο, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα προσπέλασης και χρήσης όλων των δυνατοτήτων του ιστοτόπου και περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτού.

Ta cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν εσάς προσωπικά.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τη από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους διαφημιστικούς και στατιστικούς μας συνεργάτες.

• Cookies βασικά/απαραίτητα - Aπαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (π.χ Session/Login Cookies).

• Cookies λειτουργικότητας - Χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο ιστότοπος τις προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα.

• Cookies διαφήμισης και στόχευσης/Cookies τρίτων - Εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση, έρευνα και ανάλυση αγοράς και την βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων (π.χ DoubleClick (Google), Google Adwords, Google Adwords Conversion, AddThis, Facebook και Twitter).

• Cookies επιδόσεων και ανάλυσης - Χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου (π.χ Google Analytics)

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες τρίτων

Η απλή αναφορά σε όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτό το site δεν συνεπάγεται ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από το νόμο και ειδικότερα από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τυχόν αναπαραγωγή ή χρήση των εν λόγω κειμένων, γραφικών, ήχου και εικόνας εγγράφων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς τη ρητή συναίνεση του φορέα εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής του site δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτής στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Πνευματικά Δικαιώματα και χρήση

Οι Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των εν λόγω μερών. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες Πληροφορίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - χρήστη των υπηρεσιών της εν λόγω ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το νόμο να διατηρεί στοιχεία κάθε εγγεγραμμένου χρήστη όπως ip address και ημερομηνία επίσκεψης για τουλάχιστον ένα εξάμηνο από τη στιγμή της επίσκεψης/χρήσης του χρήστη στο site και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος οφείλει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στις αρμόδιες αστυνομικές και άλλες αρχές (π.χ. δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος) εφόσον του ζητηθεί.