δόντι κύτους € 150,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

στρείδια € 60,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

όστρακα € 20,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

κοράλλι € 20,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

αρχαιοπτέρυξ € 1.200,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

Γαστερόποδο € 100,00

Καστοριά, Ελεύθερος χρόνος και χόμπι, διάφορα

Καταχωρήθηκε στις 27/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

στρείδια € 60,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 24/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

όστρακα € 20,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 24/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

κοράλλι € 20,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 24/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

δόντι κύτους € 150,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 24/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

αρχαιοπτέρυξ € 1.200,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 24/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

Γαστερόποδο € 100,00

Καστοριά, Συλλεκτικά αντικείμενα και χόμπι

Καταχωρήθηκε στις 23/08/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

URSUS 1201 € 0,00

Κοζάνη, Τρακτέρ, αγροτικά και δασικά

Καταχωρήθηκε στις 23/05/2014

Ιδιώτης | Πωλείται

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ € 0,00

Κοζάνη, Οικοδομικά εργαλεία και μηχανήματα

Καταχωρήθηκε στις 15/05/2014

Ιδιώτης | Πωλείται